T.S.G 藏鏡閣國際精品

  • 電話

    電話

  • LINE

    LINE

  • Messenger

    Messenger

最新消息

2016 Hong Kong Optical Fair


2016 Hong Kong Optical Fair (2)

三天兩夜奔波行程總算是告一段落了
在2016年底參與了眼鏡界最大盛事之一
2016 Hong Kong Optical Fair
玲瑯滿目的品牌廊盡收眼底
此次參展更讓藏鏡閣團隊大開眼界
盡請期待日後為您展現新的成果


2016 Hong Kong Optical Fair (1)

2016 Hong Kong Optical Fair (5)

2016 Hong Kong Optical Fair (3)

2016 Hong Kong Optical Fair (4)
2016 Hong Kong Optical Fair (6)